„Dzieci księży” w reżyserii Darii Kopiec
– Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Jeśli chcesz poznać moją opinię na temat tego spektaklu
zapraszam do kliknięcia w poniższy link:

https://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/wina-niezawiniona.html

Zdjęcie plakatu: https://teatrdramatyczny.pl/dzieci-ksiezy